assignment
Licencijavimo dokumentų rengimas ir konsultavimas

brightness_1

Pilno dokumentų paketo parengimas, kliento konsultavimas ir atstovavimas. Ruošiame verslo planą, finansinių rodiklių skaičiavimus ir prognozės,rizikos valdymo rodiklių skaičiavimus, kaip antai ICAAP, ILAAP, verslo procesų aprašymus, procedūras, atitikties, rizikų valdymo, apskaitos politiką ir process, teisinius dokumentus.

brightness_1

Dalinio dokumentų paketo parengimas pagal jūsų poreikius.

brightness_1

Jau parengto dokumento paketo kokybės įvertinimas. Ruošiame kokybės vertinimo ataskaitą, nurodome tobulintas dokumentų paketo dalis ir nuostatas.

assignment_ind
Verslo įmonių konsultavimas

brightness_1

Duomenų panaudojimas- kaip turimus duomenis “įdarbinti” priimant verslo sprendimus? Dirbtinio intelekto (AI) ir Didžiųjų duomenų (Big Data) naudojimas kasdieniame versle.

brightness_1

Verslo procesų optimizavimas ir supaprastinimas (LEAN), procesų automatizavimui skirtų sprendimų diegimas.

brightness_1

CRM sprendimai, pardavimų procesų ir kainodaros formavimas atsižvelgiant į analitines įžvalgas, gautas panaudojus kliento turimus vidinius ir/ar išorinius duomenis.

brightness_1

Konsultavimas kitais verslo plėtros klausimais.

assignment_turned_in
Procesų automatizavimas

brightness_1

Kliento verslo poreikių identifikavimas, analizė ir tinkamiausių technologinių sprendimų pasiūlymas.

brightness_1

Kliento atstovavimas diegiant specializuotus įrankius, pilnas arba dalinis diegimo projekto valdymas, projekto apimties ir pateikčių kokybės vertinimas ir kontrolė, testavimas ir diegimo bei pokyčių valdymas (change management).

brightness_1

Įdiegto sprendimo priežiūra ir konsultavimas ekploatavimo klausimais.