EU Parama

EU Parama

PROJEKTO „APLINKAI PALANKAUS PRODUKTO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ ĮGYVENDINIMAS

MB Data Style įgyvendina projektą „Aplinkai palankaus produkto kūrimas ir diegimas“. Projektu planuojamos spręsti problemos – aplinkai palankaus produkto prototipo sukūrimas ir bandomasis diegimas į rinką. Naujas produktas „maisto-matai“ bus skirtas temperatūrai jautrių maisto produktų efektyviam pristatymui iš nutolusių maisto produktų gamintojų, pavyzdžiui, ūkininkų.

Suplanuoti rezultatai – su sukurtu produktu tikimasi trumpinti tiekimo grandinę ir sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti smulkiesiems gamintojams ir ūkininkams.

Projekto pavadinimas – „Aplinkai palankaus produkto kūrimas ir diegimas“
Projekto vykdytojas – MB Data Style

Projekto tikslas – aplinkai palankaus produkto sukūrimas
Suplanuota projekto veikla - skatinti aplinkai palankių produktų sukūrimą ir (ar) diegimą
Suplanuota projekto poveiklė - bus kuriamas aplinkai palankus produktas. Suplanuotų darbų ir užduočių eiga poveikėje: maketo (modelio) kūrimas ir testavimas, maketo (modelio) patikrinimas, prototipo (bandomosios versijos) kūrimas, prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas, bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis išbandymas), sukurto naujo produkto įvertinimas.

Bendra projekto vertė - 61.600 EUR
Iš ES fondų projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas - 49.280 EUR
Projekto pradžia – 2023 m. rugpjūtis
Projekto pabaiga – 2024 m. liepa